Přestože znění zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOŠ), zůstalo rekodifikací občanského práva nepoznamenáno, domníváme se, že tak zásadní změna, k níž v právních vztazích účinností občanského zákoníku dochází, bude nezbytně mít dopad i na úpravu deliktní odpovědnosti státu a územních samosprávných celků, vzniklé z (vadného) výkonu veřejné moci.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?