Nejvyšší kontrolní úřad.
Nejvyšší kontrolní úřad.
autor: HN – René Volfík

Tři čtvrtiny českých respondentů se vyslovily, že důvěřují úřadu ombudsmana. Důvěryhodnost veřejného ochránce práv se stabilně drží okolo 75 % už od úřadování Otakara Motejla. Čeští občané neztratili důvěru v tuto instituci ani u jeho nástupce Pavla Varvařovského, který funkci vykonával od září 2010 do prosince 2013. V loňském průzkumu dokonce Varvařovský získal důvěru 83 % obyvatel. Jak lidé vnímají novou ombudsmanku Annu Šabatovou nelze z průzkumu vyčíst, jelikož ten proběhl ještě před jejím nástupem do funkce.

Podobnou míru důvěry získala i Česká obchodní inspekce. Věří jí 77 % občanů. Česká obchodní inspekce se tak vrátila do svého normálu z let 2005-2008, kdy byla jednou z nejdůvěryhodnějších kontrolních institucí.

Vývoj důvěryhodnosti u Nejvyššího kontrolního úřad je poněkud kolísavý. Nepopulárnost bývalého prezidenta úřadu Františka Dohnala a jeho počinů v hospodaření úřadu zapříčinili pokles až k hranici 50 %. Před rokem 2009, kdy do funkce Dohnal nastoupil, přitom NKÚ důvěřovalo 70 % lidí. Obrat k lepšímu nastal až v březnu 2013. Prezidentem se stal dosavadní viceprezident Miloslav Kala a v aktuálním průzkumu tak instituci důvěřuje 66 % občanů.

Tisková zpráva STEM uvádí, že jelikož jsou měřené rozdíly nevýrazné a nevýznamné, dá se říct, že důvěra v kontrolní instituce je z hlediska sociálně demografických hledisek univerzální a poměrně stabilní.

Autoři: Denisa Žilová