Je poněkud odvážné tvrdit, že by zákon o veřejných zakázkách přímo ovlivňoval oblast ICT jako takovou. Příhodnější by asi bylo konstatování, že se ovlivňují navzájem, resp. že veřejné zakázky v ICT mají pozitivní vliv na chápání zákona o veřejných zakázkách mezi zadavateli i uchazeči.

Problémem je, že v oblasti ICT více než v jiných platí, že zadavatelé mnohdy nemají zcela detailní představu o tom, jaké plnění poptávají, a tudíž více než kde jinde platí, že kvalita navrženého řešení je pro úspěšné naplnění účelu veřejné zakázky kruciální.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?