Ve středu schválila Komise v čele s José Manuelem Barrosem nový možný postup při systémovém ohrožení právního státu v zemích EU. "Nový postup doplní řízení o nesplnění povinnosti, používaná při porušení právního předpisu EU, a takzvaný postup podle článku 7 Lisabonské smlouvy, který v nejzávažnějších případech umožňuje pozastavení hlasovacích práv při „závažném a trvajícím porušení“ evropských hodnot ze strany členského státu," stojí v tiskové zprávě.

Mechanismus spočívá v zahájení dialogu ještě v době, kdy lze předejít vyhrocení "systémových ohrožení právního státu". Pokud by takový postup nevedl k výsledku, bude moci Komise zahájit normální řízení podle článku 7.

"Opakovaně jsem poukazoval na potřebu vytvořit propracovanější postup, jenž Komisi umožní včas a transparentně zasáhnout v případě závažného a systémového ohrožení právního státu v členském státě," nechal se slyšet po zasedání Komise její předseda Barroso.

Nově odhlasovaný nástroj podle tiskové zprávy sestává ze tří fází. V první by měla Komise posoudit a zhodnotit podle dostupných informací situaci. Obsahem druhé fáze je doporučení Komise vůči danému státu a stanovení lhůty pro vyřešení problémů. Ve třetí fázi dochází ke sledování situace a toho, jak stát dodržuje stanovenou lhůtu.