Dvě nové vyhlášky z 19. února jsou technického charakteru, přičemž jedna drobně pozměňuje už existující prováděcí vyhlášku ministerstva dopravy o pozemních komunikacích. Druhá zrušuje platnost pozměňovací vyhlášky č. 26/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky.

Poslední zmíněná vyhláška je zcela nová a nese název "o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry". Předpis upravuje materii požadavků na řídicí a kontrolní systém, zprávy o ověření těchto systémů, pravidla pro krytí a omezení rizik, uveřejňování informací a některé informace a podklady předkládané České národní bance (ČNB).

Nové nařízení vlády mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb.

Prezident Miloš Zeman v souladu s jeho ústavními pravomocemi pak 19. února vyhlásil volby do Evropského parlamentu. "Vyhlašuji volby do Evropského parlamentu a stanovím dny jejich konání na pátek 23. května 2014 a sobotu 24. května 2014," stojí v rozhodnutí.