Plenární rozhodnutí Ústavního soudu z listopadu minulého roku ruší šestou část novely č. 494/2012 Sb., která mění zákon o přestupcích, trestní zákoník a některé další zákony. Podle zrušené části zákona doba účinnosti novely předcházela o půl roku dobu jejího vyhlášení. Toto ustanovení označili soudci za rozporné s ústavou a také ústavními principy zákazu retroaktivity a právní jistoty. 

První z vyhlášek pak novelizuje vyhlášku o předepisování zdravotnických prostředků. Přidává několik povinných údajů pro případ, kdy chce pacient uplatnit poukaz na zdravotnický prostředek v jiném členském státě Evropské unie. Nově tak bude muset poukaz v těchto případech obsahovat například datum narození pacienta nebo kontaktní údaje lékaře s mezinárodní předvolbou.

Druhá vyhláška odstranila dvě země z přílohy k vyhlášce stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza. Nově se tato povinnost nebude vztahovat na občany Kazachstánu a Uzbekistánu.

Už dříve během ledna byly ve Sbírce publikovány například vyhláška o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě, nařízení vlády o úpravě náhrad nebo novela nařízení vlády o investování investičních fondů.