Po zběsilém silvestrovském návalu právních předpisů nastalo ticho po pěšině. Ve Sbírce k desátému lednu vyšly tři vyhlášky a jedno nařízení vlády.

Všechny nové vyhlášky mají pozměňovací charakter a nejsou samy o sobě originálními předpisy - dvě se týkají dopravních záležitostí (upravují znění vyhlášek o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému a o řidičských průkazech a registru řidičů) a jedna mění vyhlášku ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství.

Hlavní novinkou v jednacím řádu státního zastupitelství je patrně změna příslušnosti ve věcech výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení konaném Generální inspekcí bezpečnostních sborů (GIBS) a při vyšetřování trestných činů spáchaných členy GIBS, rozvědných služeb a Vojenské policie.

V obou případech se ministerstvo spravedlnosti rozhodlo přesunout příslušnost o úroveň výše. V prvním případě z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 na Krajské státní zastupitelství v Praze a v druhém případě z Městského státního zastupitelství v Praze na vrchní státní zastupitelství. Novela jednacího řádu vstoupí v účinnost koncem ledna 2014.

Zmíněné nařízení vlády narozdíl od výše popsaných vyhlášek nemá novelizační charakter, ale zcela nově upravuje problematiku náhrady mzdy a odškodnění vojáků, kteří se stali v důsledku výkonu služby pracovně neschopnými nebo invalidními.