Poslední den v roce 2013 zaznamenala Sbírka zákonů již tradičně smršť nových právních předpisů. Datum rozeslání 31. prosince na sobě nese celkem 24 vyhlášek, devět nařízení vlády, dva zákony a jedno rozhodnutí pléna Ústavního soudu.

Doslova na poslední chvíli se ve Sbírce objevil zákon o státním rozpočtu, na kterém se poslanci usnesli v prosinci. Pro úplnost dodáváme, že výsledný plánovaný deficit rozpočtu v roce 2014 podle zákona dosáhl výše 112 miliard korun. Druhý zmíněný zákon je novela zákona o ochraně spotřebitele, který v novém roce zavádí novinky pro oblast organizovaných prodejních akcí.

Vláda s koncem roku narychlo přijala téměř desítku nových nařízení. Významné jsou také změny v nařízení vlády o limitech veřejných zakázek v rámci ministerstva obrany, které se mění většinou řádově o statisíce korun. V určitých případech jde ale o změny několikamilionové.

Co se týká vyhlášek, za zmínku stojí kompletně nová vyhláška upravující stanovení výše a způsob úhrady nákladů vynaložených na poskytování údajů o telekomunikaci státním úřadům. Celých osm vyhlášek přijatých na konci minulého roku se týkalo regulace účetnictví. Význačnou vyhláškou je pak téměř dvousetstránková částka nesoucí název "oceňovací vyhláška".

Rozhodnutí ústavních soudců není nijak novou záležitostí. Jde o oficiální publikaci rozsudku ze září minulého roku, kterým plénum rozhodlo o protiústavnosti sedmidenní lhůty sloužící k podání žaloby proti rozhodnutí Ministerstva vnitra o mezinárodní ochraně.