V průzkumu dále 12 % uživatelů internetu uvedlo, že někdy čelili napadení svého emailu nebo účtu na sociální síti. Celkem 7 % respondentů se pak stalo obětí podvodu v souvislosti s on-line použitím kreditní karty či bankovního účtu.

Podle průzkumu se ale naopak zlepšuje informovanost občanů o rizicích na internetu. Celkem 44 % dotázaných uvedlo, že má dostatečné informace, což je více než loni, kdy to bylo 38 %.

„Průzkum ukazuje, jak neblahý dopad má počítačová kriminalita na využívání internetu – příliš mnoho lidí nevyužívá veškeré možnosti, které internet nabízí. Má to nepříznivý dopad na digitální ekonomiku i na naše chování v prostředí internetu. Abychom přišli na kloub organizované trestné činnosti na internetu, musíme posílit spolupráci v rámci Evropy a využít hlavně Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě“, uvedla Cecilia Malmströmová, komisařka EU pro vnitřní věci.

Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě funguje od letošního ledna. Současně byla letos přijata Strategie kybernetické bezpečnosti Evropské unie.