Zákonná opatření Senátu ale musí ještě dodatečně schválit nově ustavená Poslanecká sněmovna.

 

Během druhé poloviny října vyšlo ve Sbírce také dalších sedm vyhlášek, mezi nimi například vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o vzoru standardizovaného záznamu sociálního pracovníka nebo vyhláška určující požadavky na dočasný průkaz osoby se zdravotním postižením včetně vzorů. Zmínit lze také vyhlášku ministerstva financí určující požadavky na kontrolní pásky podle zákona o povinném značení lihu.

Kromě toho ve Sbírce v poslední době vyšly tři nařízení vlády, mezi nimi také nařízení vlády o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech, které doplňuje zákoník práce. Dalšími publikovanými předpisy pak jsou novela nařízení vlády o technických požadavcích na hračky a nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2014.