Nařízení se týká smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory. U takových smluv předpokládá NOZ existenci vzorových poučení a také povinnost pro podnikatele poskytnout spotřebiteli formulář pro odstoupení od smlouvy. Náležitost takového formuláře má pak podle zákona stanovit prováděcí předpis. A ten nyní schválila vláda:

"Připravili jsme takové vzorové poučení a takový vzor formuláře na odstoupení od smlouvy, aby to bylo jednoduché, pochopitelné a snadno použitelné. Doufáme, že to bude pro lidi opravdu užitečné,“ řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro oblast ochrany spotřebitele Tomáš Hajdušek.

Podnikatel tedy může využít vzorové poučení o právu na odstoupení od smluv, které obsahuje všechny povinné informace o podmínkách, lhůtách a postupech pro různé případy odstoupení. Podle zákona se totiž například liší pravidla pro smlouvy o koupi zboží a smlouvy o poskytování služeb. Ke sdělení všech požadovaných údajů však může podnikatel využít i jinou formu.

U formuláře pro odstoupení, který musí nově podnikatel vždy spotřebiteli poskytnout, je na úvaze spotřebitele, zda jej využije nebo zvolí jinou formu odstoupení od smlouvy.