Titul "Bezpečný podnik" získávají firmy na základě kontrolního auditu oblastních inspektorátů práce za příkladné prosazování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ocenění se uděluje dvakrát ročně, vždy v polovině května a října.

 

„Vítám, že pro oceněné podniky není zajištění bezpečnosti práce pro zaměstnance jen povinností danou zákonem, ale i dobrovolným závazkem managementu k vytváření neustále se zlepšujících podmínek na pracovištích,“ řekl ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

Osvědčení „Bezpečný podnik“ nově obdržely tyto společnosti: Hollandia Karlovy Vary a. s., Elektrárna Dětmarovice, Elektrárna Chvaletice, PREdistribuce, Syner, Kovohutě Příbram nástupnická a.s., Betonové stavby - Group s.r.o., Pražská energetika, SÚS Královéhradeckého kraje, ČEZ, Komas spol. s r.o., Hyundai Motor Manufacturing Czech, ČEZ Distribuční služby, SD - Kolejová doprava a.s., Steel Center Europe, Alpiq Generation (CZ)