„Oni sami považují zjevně za nedůstojné se o takové zvýšení platů výrazně zasazovat, proto jsem se tento stav rozhodla řešit a považuji ho za déle neakceptovatelný. Pověřila jsem svého prvního náměstka, aby vstoupil v jednání s Ministerstvem práce a sociálních, které ze zákona stanovuje základnu pro výpočet těchto platů,“ řekla ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Platy běžných soudců odpovídají od začátku roku 2,75 násobku průměrné mzdy v  nepodnikatelské sféře. Toto se však nevztahuje na ústavních soudce, kteří jsou spolu s politiky řazeni mezi ústavní činitele. Ministerstvo proto nyní chce navrhnout řešení v podobě zakotvení jiného koeficientu pro výpočet platů ústavních soudců, než jaký platí pro kalkulaci mezd politiků a také soudců obecných soudů. Vše však bude podle ministerstva ještě předmětem jednání.