Ve schváleném zákonném opatření o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva senátoři upravili zdanění investičních fondů. Vládní předloha počítala se zdaněním zisků fondů pěti procenty a úplným osvobozením dividend i podílů na zisku, opatření ale přebírá dosavadní úpravu a daň z dividend tedy zůstane.

Z původní vládní předlohy dále Senát vypustil také možnost mimořádných odpisů firemního majetku a vše tedy zůstane při starém: „První otázka je, proč v tomto tisku, který se týká návaznosti daňových zákonů na NOZ, se objevuje takto závažná věcná materie, která by způsobila výpadky v miliardách korun v příštích letech. Z tohoto pohledu se o to více domníváme, že to nepatří do zákonných opatření, a proto jsme v této problematice zachovali stávající stav,“ uvedl předseda Senátu Milan Štěch po skončení schůze.

Již včera schválil Senát také opatření senátu o dani z nabytí nemovitostí. Kromě toho dnes bylo schváleno zákonné opatření, kterým se mění zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, a zákonné opatření, kterým se mění zákon o veřejných zakázkách. Pokud by poslední zmíněné opatření nebylo schváleno, hranice pro nadlimitní zakázky by se u stavebních prací od nového roku snížila na jeden milion korun.

„Doufám, že starostové a zejména obce a města ocení, že jsme umožnili zvýšený limit na veřejné nadlimitní zakázky. Nakonec byl původní návrh tří milionů korun navýšen na šest milionů korun. Byla zde velká shoda a podpořil to i předseda vlády,“ dodal Milan Štěch.