Mezi odvětví průmyslu využívající práv duševního vlastnictví patří zejména výroba ručních mechanizovaných nástrojů, kde se hojně uplatňují patenty nebo výroba farmaceutických výrobků využívající obchodní značky. Dále sem spadá vydávání knih, u kterých se uplatňují autorská práva nebo výroba mléčných výrobků a sýrů, které využívají zeměpisných označení.

Studie dále ukázala, že zmíněná odvětví mají význam také pro pro zaměstnanost. Zhruba 26 % pracovních míst v EU poskytovala tato odvětví přímo a dalších 9 % míst z těchto odvětví nepřímo vyplývá.

„Tato zpráva ukazuje, že přínosy patentů a dalších práv duševního vlastnictví nejsou pouhou ekonomickou teorií. Pro inovativní podniky se nehmotná aktiva stala nesmírně důležitá. Zejména v případě malých a středních podniků, ale též výzkumných středisek a vysokých škol platí, že patenty jim často pomáhají získat kapitál a přilákat obchodní partnery,“ řekl Benoît Battistelli, předseda Evropského patentového úřadu.