Funkční období předsedů krajských soudů je sedm let, nově jmenovaní se svých úřadů ujmou v úterý. Nový předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra zde doposud působil jako místopředseda pro trestní úsek. Ve funkci předsedy vystřídá Jana Sváčka, který nyní působí na Vrchním soudě v Praze.

Místopředsedou pro trestní úsek byl na Krajském soudě v Plzni také jeho nový předseda Miloslav Sedláček. Ve funkci nahradí Zdeňka Jaroše, kterému skončil mandát.

Třetí jmenovaný Milan Tripes byl doposud místopředsedou pro obchodní a správní úsek Krajského soudu v Českých Budějovicích, a to od roku 2001. Ve funkci předsedy vystřídá Bohuslava Petra.