Na novém občanském zákoníku se pracovalo deset let (Ilustrační foto)
Na novém občanském zákoníku se pracovalo deset let (Ilustrační foto)
autor: Shutterstock

„Rekodifikace soukromého práva a její účinnost není závislá na tom, zda projde či neprojde soubor doprovodných zákonů. Pouze vzniknou potíže v praxi. Nastane tedy čas tyto potíže řešit jiným opatřením. Nabízí se například zákonné opatření. Zamítnutá část doprovodných předpisů je ovšem v gesci Ministerstva financí, nikoli Ministerstva spravedlnosti. Je to tedy ministr financí, který musí nyní nabídnout vhodné řešení, o kterém se povede debata na vládě,“ zní oficiální stanovisko Marie Benešové.

Autoři: Jan Januš