Proti soudci Jiřímu Peškovi bylo zahájeno trestní stíhání v prosinci loňského roku pro podezření ze spáchání trestných činů zasahování do nezávislosti soudu a zneužití pravomoci úřední osoby. Proti tomu podal Pešek stížnost, která byla policií předložena k rozhodnutí státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, který předtím vydal se stíháním souhlas. Ten Peškovu stížnost zamítl jako nedůvodnou.

Proti takovému postupu následně podal stížnost pro porušení zákona ve prospěch soudce Peška tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Podle něj měl o stížnosti proti zahájení trestního stíhání rozhodnout nadřízený, tedy státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší soud, který se stížností ministra zabýval, dospěl ke stejnému závěru, a proto zamítavé rohodnutí státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci zrušil. O stížnosti nově přikázal rozhodnout státnímu zástupci Nejvyššího státního zastupitelství.

Soudce Jiří Pešek byl již dříve v souvislosti s trestním stíháním dočasně zbaven funkce soudce.