Policie loni odposlouchávala 6241 telefonů, které využívalo 3965 osob. Oproti roku 2011 jde tedy o nárust o 8 procent, celkově však počet sledovaných telefonů od roku 2004 klesá. Nejvíce odposlechů bylo nasazováno při toxikomanii, dále při násilné trestné činnosti a trestné činnosti proti veřejnému zájmu. Výraznější podíl tvořily ještě ostatní majetková trestná činnost, daňová trestná činnost a podvody.

Nárůst nasazených odposlechů souvisí s tím, že pachatelé používají více telefonů: Především při organizované trestné činnosti pachatel zcela běžně mění SIM kartu a telefonní číslo třeba i několikrát za den, každé číslo se však započítává jako nově nasazený odposlech, uvedl Pavel Novák, ředitel odboru tisku ministerstva vnitra.

Celkově se odposlechy osvědčily ve třech čtvrtinách případů, přičemž přímý podíl pro trestní řízení mělo téměř 64 % úkonů. Zbylá čtvrtina případů znaméná, že odposlechy nebyly aktivní nebo informace z nich nebyly v trestním řízení využity.