Končící šéf Hospodářské komory Petr Kužel
Končící šéf Hospodářské komory Petr Kužel
autor: HN – René Volfík

„První důležitou změnou, kterou HK ČR vítá je, že zakázka bude moci být zadána i v případě, že bude podána jen jediná nabídka. To v minulosti nebylo možné a výběrové řízení muselo být zrušeno a opakováno. Nyní bude muset být zopakována jen jediná jeho část, čímž se v průměru ušetří přibližně měsíc času. Proces zadávání specifických zakázek, kde často existuje pouze jediný dodavatel, by se tak měl citelně zrychlit.

Další vítanou změnou je ponechání výše limitu pro veřejné zakázky malého rozsahu v případě stavebních prací na 3 milionech Kč. Předchozí novela, která tento limit měla snižovat na 1 milion Kč, má být tedy v tomto rozsahu zrušena,“ upozornila na hlavní body novely HK ČR v tiskové zprávě.

Hospodářská komora by ale chtěla provést v zákoně i další změny, které chce do budoucna prosazovat.

„Mimo jiné žádáme, aby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dodržoval lhůty, dokdy musí vyřídit stížnosti uchazečů o veřejnou zakázku. Není totiž možné, aby dle dostupných informací, byly Úřadem nezpracovány stížnosti týkající se zakázek v hodnotě převyšující 40 miliard Kč,“ uvádí například prezident komory Petr Kužel.

Předseda Úřada pro ochranu osobních údajů ČTK Petr Rafaj pro ČTK uvedl, že úřad chce do budoucna zkrátit délku řízení u veřejných zakázek. Svou roli by v tom ale podle něj mohla sehrát i HK ČR: "Především pokud by se snažila působit na firmy, aby omezily takové návrhy na přezkum, které jsou jen součástí konkurenčního boje mezi uchazeči o veřejné zakázky a nezakládají se na reálném podezření na nezákonný postup zadavatele," řekl ČTK Rafaj.

„Dále se jedná zejména o prosazení hodnotícího kritéria „hospodářsky nejvýhodnější nabídka“, které by mělo vyjadřovat vztah užitné hodnoty a ceny. Cílem by měla být změna stavu, kdy se veřejní zadavatelé zaměřují při hodnocení nabídek pouze na cenu a pomíjejí hlediska kvality,“ stojí dále v tiskové zprávě HK ČR.

Autoři: Jan Januš