„Je úsměvné, že několik rozhodnutí existuje ještě z doby 80. let minulého století, kdy byli jako korupčníci stíháni a odsouzeni předsedové posudkových komisí za neoprávněné přidělování rekreačních a lázeňských poukazů. Nebo také přednosta ženského a porodnického oddělení za rozhodnutí o poskytnutí nadstandardní lékařské péče. Judikáty, které by poskytly orientaci v současném problému, zda je vyměňování politických postů a jednání o hlasování korupcí podle zákona či nikoli, však schází,“ uvedla Petra Gříbková, právnička z Atlas Consulting.

V rámci zmíněných zhruba 20 judikátů jde například o řešení korupce ve znaleckém prostředí. Znalec „žádal o úplatek za to, že v souvislosti s vypracováním znaleckého posudku pro Ministerstvo pro místní rozvoj uvede hrubě zkreslené údaje. Šlo o úplatek ve výši čtyř milionů korun. Znalec se hájil tím, že tento odborný posudek nebyl obstaráním věci v obecném zájmu (trestného činu přijetí úplatku se může dopustit jen osoba, která obstarává věci obecného zájmu). To ale soud vyvrátil, protože vypracování posudku zadal ústřední orgán veřejné správy,“ uvádí se v tiskové zprávě.

„Obviněný V. P. si při telefonickém rozhovoru nechal slíbit úplatek pod výrazem „třicetník“ za to, že ovlivní fotbalové utkání. V následném trestním řízení se však bránil tím, že úplatek sice výslovně neodmítnul, ale neměl v úmyslu jej fakticky převzít. To však soud nepřesvědčilo,“ poukazuje tisková zpráva na další korupční případ.

Jak dále upozorňuje Petra Gříbková, Nejvyšší soud uznal obviněné z účasti na úplatkářství i kvůli výroku a odkazu na léty zaběhlé kontakty, které mohly ovlivnit konkrétní požadovanou záležitost.

Zmíněný počet judikátů vychází z předmětných rozhodnutí českého Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, z konce 80. let pak jde i o nejvyšší soudy na Slovensku.

Autoři: Jan Januš