Amnestie, Ilustrační foto
Amnestie, Ilustrační foto
autor: HN – René Volfík

Článek II amnestie zastavil trestní stíhání osob, která trvala déle než osm let, pro trestné činy se sazbou do deseti let vězení. Ustanovení vyvolalo rozsáhlé diskuse, skupina senátorů dokonce podala návrh na jeho zrušení k Ústavnímu soudu, ten se jím však odmítl zabývat.

Na zákládě zmíněného ustanovení bylo k začátku dubna zastaveno trestní stíhání u 757 osob, do konce června pak jejich počet vzrostl o dalších 147 obviněných. Stíhání 468 lidí bylo zastaveno z rozhodnutí státního zástupce, u dalších 436 obviněných a obžalovaných pak rozhodoval soud.

Ze zprávy také vyplynulo, že téměř polovina zastavených případů, kterých bylo celkově 499, se týkala trestných činů proti majetku. Významnější podíl pak měly ještě trestné činy hospodářské, dále trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných a také proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství. Každá ze skupin tvořila kolem deseti procent zastavených případů.

Uvedená čísla se vztahují ke konci června, nejvyšší státní zastupitelství však s další aktualizací zprávy již nepočítá. "Další údaje o aplikaci čl.II amnestie již nebudou ze soustavy státního zastupitelství vyžadovány, neboť je možné očekávat pouze menší posuny, které již z hlediska celkového přehledu dopadu aboličního ustanovení amnestie nejsou podstatné," uvedla mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Helena Markusová.