Právo - Ilustrační foto
Právo - Ilustrační foto
autor: Thinkstock.com

Jak už název předpisu napovídá, vyhláška se týká například obsahu zkoušky (§ 3), žádosti o vykonání zkoušky, žádosti o opakování zkoušky, žádost o stanovení jiného termínu nebo jiného náhradního termínu (§ 4), zpětvzetí žádosti (§ 5) nebo zkušebních komis pro zkoušky (§ 7). Vyhláška bude účinná od 1. srpna letošního roku.

Zkouška sestává podle § 3 odst. 1 z písemné a ústní části; zvláštní zkouška insolvenčního správce sestává pouze z ústní části. Při zkoušce se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolvenčního správce zjišťují podle následujícího odstavce znalosti z oblasti a) občanského, obchodního a pracovního práva, b) občanského práva procesního, c) insolvenčního práva, d) správního práva včetně správního řízení, e) finančního práva včetně daňového řízení, f) řízení podniku a g) účetnictví a financování podniku. Další ustanovení pak pravidla dále rozvádějí.

Ve Sbírce zákonů v poslední době vyšla například také vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, vyhláška č. 190/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů a vyhláška č. 191/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty.

Rozeslány byly také vyhláška č. 192/2013 Sb., o stanovení formulářů žádostí o přidělení povolenek pro provozovatele letadla a o vydání povolení k emisím skleníkových plynů, vyhláška č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů a vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie.

Autoři: Jan Januš