Podle odhadů Komise by aplikace nové směrnice mohla přinést úspory až 2,3 miliardy eur. „Přechod na elektronický způsob zadávání veřejných zakázek, a zejména na elektronickou fakturaci, může přinést významné úspory a usnadnit život jak vládám, tak tisícům podniků, které působí na vnitřním trhu. Přechod od „papírové“ k plně automatizované fakturaci může snížit náklady na vystavení faktury z 30–50 EUR na 1 EURO,“ řekl komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier.

Předpis chce především zavést používání elektronických faktur, které zatím v EU tvoří jen 5 až 15 procent ze všech vystavených faktur. Směrnice má také přispět ke standardizaci faktur, odstranit dodatečné provozní náklady a zbytečnou administrativní zátěž. Komise si od elektronizace slibuje také zjednodušení účasti malých a středních podniků na veřejných zakázkách.

Přechod na elektronické zadávání veřejných zakázek je dalším krokem na cestě k e-governmentu (elektronické veřejné správě) v Evropské unii. K zavádění elektronických faktur vyzvala Evropská komise členské státy již v roce 2010, konkrétně vyslovila požadavek jejich používání jako standardní metody do roku 2020. V loňském roce vyzvala k přijetí opatření na podporu elektronické fakturace Evropská rada, na což navázal Evropský parlament, který požadoval povinné zavedení do roku 2016.