1) ANGLICKÝ NEJVYŠŠÍ SOUD

Již v červnu 2009 se otázkou úvěrových poplatků zabýval anglický Nejvyšší soud (Supreme Court, dříve House of Lords) v případu The Office of Fair Trading (Respondents) v Abbey National plc & Others (Apellants). Na rozdíl od německého Spolkového soudního dvora, který aplikoval pouze německou národní právní úpravu, se anglický soud zabýval jak anglickou vnitrostátní úpravou, tak přímo i evropskou Směrnicí Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (dále jen "Směrnice o nepřiměřených podmínkách" nebo "Směrnice").

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?