Kompletní seznam oceněných vypadá následujícím způsobem:

Podniková právní kancelář – Česká spořitelna (příslušné oddělení)

Samostatný podnikový právník - Milan Novotný (Kostelecké uzeniny)

Právník, který se zasloužil o Unii podnikových právníků ČR - Petr Šmelhaus, předseda unie v letech 2000 - 2007

Perspektiva 2013 – David Matějka (XXXLutz)

Pracovní právo – Jitka Hlaváčková (Svaz průmyslu a dopravy ČR)

Právo nemovitostí – Daniela Šustrová (Katastrální úřad pro hlavní město Prahu)

Technologické právo – Ondřej Běhal (Pražská energetika), za obor energetické právo

Autoři: Jan Januš