Ministervo pro místní rozvoj (MMR) totiž vychází z prvního vyhodnocení pravidel účinných od 1. dubna minulého roku. "V tomto prvním vyhodnocení zpracovaném na základě reálných dat, jsme identifikovali několik pravidel, která je dle našeho názoru třeba upravit, protože jsou v praxi velmi komplikovaně aplikovatelná. Některá pravidla také způsobují nebo by do budoucna mohla způsobit neodůvodněné náklady," říká ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.

"Mezi takové body MMR ČR řadí zrušení budoucího snížení limitu pro veřejné zakázky malého rozsahu u stavebních prací na 1. mil Kč od 1. 1. 2014. Dále odložení účinnosti povinných oponentních posudků významných zakázek a startu systému osob se zvláštní způsobilostí. MMR ČR také připravuje úpravu povinnosti zrušit zadávací řízení z důvodu jedné nabídky. MMR ČR nevylučuje, že by technická novela mohla obsahovat i jiná témata, která budou navržena v průběhu legislativního procesu. Obsah novely by však měl řešit pouze akutní problémy, vše ostatní by mělo být řešeno až v rámci transpozice směrnic EU. Jen tak je reálné, že novela bude schválena v tomto funkčním období," stojí na webu MMR.

V polovině března byl rovněž uveřejněn průzkum poradenské společnosti Otidea a advokátní kanceláře Vilímková, Dudák & Partners, který proběhl mezi více než 450 úředníky státních orgánů, krajů, měst a obcí zadávajících veřejné zakázky.

Vybrané grafy následují. 

Autoři: