Z dosavadní soudcovské rady pokračují ve funkci Miluše Došková a Radan Malík, třemi novými zástupci jsou Jakub Camrda, Daniela Zemanová a Radovan Havelec. Funkční období rady trvá pět let.

Celkově se o místo v soudcovské radě ucházelo 21 kandidátů, na volebním shromáždění bylo všech 28 soudců NSS. Noví členové soudcovské rady si následně zvolili svou předsedkyni, znovu Miluši Doškovou.

„Jsem přesvědčen, že nově zvolená soudcovská rada se bude vyznačovat věcnou kompetencí, moudrostí a uvážlivostí, ale i potřebnou rozhodností a pevností při zaujímání stanovisek, stejně tak jako rada dosavadní,“ řekl předseda NSS Josef Baxa.

Předchozí soudcovská rada, zvolená v březnu 2008, svým složením až na jednu výjimku odpovídala vůbec první soudcovské radě z roku 2003, celou dobu tak rada působila v téměř neměnném složení. Ke konci roku však několik soudců kvůli věkové hranici skončí, a proto se udály změny.