Byty
Byty
autor: HN – Irena Hošková

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Cílem předpisu je především zastřešit úpravu služeb spojených s užíváním bytu, která je roztříštěná v řadě právních předpisů, a stanovit obecná pravidla pro rozúčtování. Právní úprava se týká všech forem bydlení (vlastního bytu, nájemní smlouvy i družstevního bytu) a pokud je v domě s byty také nebytový prostor, vztahuje se zákon i na tento nebytový prostor. Předpis bude účinný od 1. ledna 2014.

Druhým předpisem publikovaným ve Sbírce je zákon č. 66/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. Novela reaguje na aplikační problémy a odstraňuje některá ustanovení týkajících se poskytování zdravotních služeb nezletilým pacientům a pacientům zbaveným způsobilosti k právním úkonům. Nově tak například již nebude nutné získat souhlas obou rodičů nezletilého pacienta s poskytováním zdravotních služeb.