Oba advokáti vystudovali pražskou právnickou fakultu, zkušenosti mají ale i z německých univerzit. Machek (který je také absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze) z Friedrich-Alexander-University v Erlangen-Norimberku, Porubský pak z Ruprecht-Karl-University v Heidelbergu.

Autoři: Jan Januš