Podle ÚOOÚ porušilo ministerstvo zákon, neboť neoprávněně předává citlivé údaje oprávněných osob a příjemců dávek České spořitelně bez zákonného důvodu. Zvláštní právní předpis totiž v souvislosti s vydáváním S-karet neobsahuje zmocnění ministerstva k předávání osobních údajů v rozsahu stanoveném smlouvou, kterou MPSV s Českou spořitelnou uzavřelo.

MPSV musí závadný stav odstranit do konce června. Podle předsedy ÚOOÚ Igora Němce má ministerstvo dvě možnosti: „Buď systém zastaví a vrátí se k původnímu stavu, nebo přijde do parlamentu s návrhem zákona, který umožní předávání údajů v rozsahu, který je potřeba,“ řekl a současně dodal, že ministerstvo se pravděpodobně vydá druhou cestou.

To potvrzuje i ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová: „Dnešní rozhodnutí Úřadu na ochranu osobních údajů je samozřejmě nepříjemné. Na ministerstvu už nějakou dobu usilujeme o to, abychom změnili sKartu v lepší službu pro občany a vyhověli také námitkám dohlížejících úřadů. Brzy zveřejníme zásadní změny zákona, díky kterým se nová sKarta stane nejen vstřícnější vůči klientům, ale vyřešíme také problémy, na které nás úřad upozornil."

„Ministerstvo práce a sociálních věcí chce změny týkající se  sKarty prosadit do konce června. Tedy přesně v termínu, který ji dává Úřad pro ochranu osobních údajů," uvedla tisková mluvčí resortu Štěpánka Filipová s tím, že „za zásadní považuje ministryně Ludmila Müllerová prosazení změn zákonů a odstranění kritizovaných nedostatků, které se dotýkají právě ochrany osobních údajů. Všechny kroky bude MPSV s Úřadem pro ochranu osobních údajů průběžně konzultovat."

Úřad pro ochranu osobních údajů nyní ve věci zahajuje správní řízení, ve kterém může být MPSV za neoprávněné nakládání s osobními údaji uložena pokuta až 10 milionů korun.