Podle ustanovení § 51 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"), platí, že zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů podle právního řádu platného v zemi svého sídla, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

Protože ZVZ v této souvislosti žádný taxativní či demonstrativní výčet neobsahuje, pro jeho adresáty je naprosto zásadní správné posouzení povahy jiných, souvisejících právních předpisů, které by výše zmíněné obecně platné pravidlo mohly derogovat.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?