Společnost Epravo.cz a Česká advokátní komora rozdaly 25. ledna na slavnostním večeru v pražském TOP Hotelu za mediálního partnerství Právního rádce ocenění Právníkům roku 2012. Ocenily jak stálice, tak vycházející hvězdy. Trofeje byly předávany v kategoriích tradičních právních odvětví, tak například za pro bono činnost nebo za nejlepší písemné práce.

HVĚZDNÁ POROTA

Organizátoři přijímali nominace na ocenění od odborné veřejnosti, následně rozhodovala porota. V jejím čele stál předseda České advokátní komory Martin Vychopeň, jejím místopřesedou byl předseda představenstva Epravo.cz Miroslav Chochola. Členy poroty byli Tomáš Lichovník, předseda Soudcovké unie ČR, Martin Foukal, prezident Notářské komory ČR, Lenka Bradáčová, prezidentka Unie státních zástupců ČR, Marie Brejchová, prezidentka Unie podnikových právníků ČR a Jiří Prošek, prezident Exekutorské komory ČR. Pavla Blažka, ministra spravedlnosti ČR, zastupoval náměstek pro sekci legislativně právní František Korbel.

NESKRÝVANÁ RADOST MÍSENÁ S KREATIVITOU

Ocenění pochopitelně neskrývali svou radost a jejich slova se často vyznačovala značnou kreativitou. Přinášíme vám ukázky některých reakcí:

"Ocenění mě samozřejmě těší. Potěšení však poněkud kalí skutečnost, že se nedostalo osobnostem, jež by si je nesporně zasloužily a které již nejsou mezi námi. Na mysli mám ústavní soudce V. Klokočku, A. Procházku a V. Čermáka např. Ocenění svým způsobem přijímám i za ně, neboť spolu s nimi jsem si formovala své názory a pohledy na ústavní právo," projevila svou tradiční skromnost bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu a současná senátorka Eliška Wagnerová.

"Z ceny mám velkou radost a děkuji všem, kteří se o její udělení zasloužili. Právníci nemají privilegium těšit se pohledem na honosné stavby dokládající smysluplnost jejich práce. Tak je tomu v případě architektů, stavitelů mostů a jiných 'pomníků'. Nám zbývá pouze vděčnost našich klientů a ocenění odborné veřejnosti. Řekl jsem nepatřičně 'pouze' - je to však velmi mnoho, obvykle daleko více, než pohled na železo a cement. Ve chvílích jako dnes si to uvědomuji zvláště silně," uvedl po svém vítězství v oboru pracovní právo Antonín Havlík. V současné době působí jako právní expert pro pracovní právo centrály České pojišťovny. Věnuje se také přednáškové a publikační činnosti a je rozhodcem kolektivních sporů. Rovněž je vedoucím pracovněprávní sekce Unie podnikových právníků.

"Ocenění vaší práce ze strany odborné veřejnosti vždy potěší.

Vzhledem k tomu, že o udělení tohoto ocenění rozhoduje komise z různých oblastí práva a nikoli nějaký komerční subjekt na základě placené inzerce, je toto hodnocení poměrně objektivní a proto prestižní. Beru to nejen jako osobní poctu, ale popravdě řečeno i jako rekognici poměrně nového a pro řadu kolegů poněkud kuriozního právního odvětví," uvedl partner advokátní kanceláře Rowan Legal Martin Maisner, oceněný za právo informačních technologií.

"Ocenění si vážím, beru ho ale jako ocenění těch nemnoha, kteří se společně se mnou aktivně podíleli na rekodifikaci obchodního práva," reagoval Bohumil Havel, hlavní autor zákona o obchodních korporacích nebo připravovaného rejstříkového zákona. S jeho jménem tak mezi oceněné přibyla další výrazná tvář soukromoprávní rekodifikace.

VYCHÁZEJÍCÍ HVĚZDY

"Vítězství v kategorii pro bono považuji za velkou poctu a závazek do budoucna, vážím si ho o to více, že jsem jej dosáhl navzdory svému věku a délce působení v advokacii. Samotnou aktivitu v této oblasti nevnímám jako ryze charitativní činnost, ale rovněž jako vítané rozšíření spektra působnosti v právních oblastech, s nimiž se koncipient se zaměřením na obchodní právo nesetká buď vůbec, nebo jen zcela okrajově a které patří k atributům práce advokáta v klasickém slova smyslu," řekl Jaroslav Baier.

Ten je od ukončení studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2010 advokátním koncipientem v pražské kanceláři Allen & Overy a dlouhodobě spolupracuje s několika neziskovými organizacemi.

"Rozhodně pro mne byla tato zpráva velikým a samozřejmě i příjemným překvapením. Důvodem je zejména skutečnost, že práce, se kterou jsem se soutěže zúčastnil, je zaměřena ryze teoreticky. Jedná se o abstraktní úvahu o právu a morálce, o jejich vztahu a o významu této souvztažnosti. Musím přiznat, že největší radost mi vlastně udělalo to, že v současné době a společenské atmosféře zvítězila práce hovořící o hodnotách a jejich významu z hlediska fungování právního řádu, tedy práce poukazující na to, že právo samo o sobě nestačí.

Osobně bych za největší úspěch považoval, pokud by prostřednictvím i třeba kritiky mnou předložených úvah a tezí došlo k širšímu otevření diskuse nad těmito otázkami," reagoval talent roku Jakub Morávek, který dříve pracoval jako ředitel Odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů, odkud se přesunul do kanceláře Felix a spol.

Jeho práce Model práva, Vztah práva a morálky je pojednáním, jehož účelem je v kontextu různých významů pojmu morálka poukázat na dnes z části opomíjený vztah dvou normativních systémů - práva a morálky. A to spolu se souvisejícími aspekty, jimiž jsou kategorie efektivity, legality a legitimity práva. S přihlédnutím ke všem těmto aspektům a kritériím je pak v pojednání předložen ideální model objektivního práva. -

Jan Januš
Jaroslav Kramer
redaktor EPRAVO.CZ

 

Právníci roku 2012:

- Občanské právo (hmotné, procesní)

Jaroslav Svejkovský

advokát - zakládající partner advokátní kancelář Svejkovský, Kabelková a spol.

- Trestní právo (hmotné, procesní)

Vladimír Jan

státní zástupce, Krajské státní zastupitelství Ústí nad Labem

- Obchodní právo

Bohumil Havel

spolupracující advokát, advokátní kancelář PRK Partners, vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR

- Pracovní právo

Antonín Havlík

právník - expert pro oblast pracovního práva, Česká pojišťovna, a. s.

- Právo duševního vlastnictví

Karel Čada

právník - specialista, advokátní kancelář Čermák a spol.

- Právo informačních technologií

Martin Maisner

advokát - zakládající partner, advokátní kancelář ROWAN LEGAL

- Insolvenční právo

Zdeněk Krčmář

soudce, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

- Občanská a lidská práva a právo ústavní

Eliška Wagnerová

bývalá soudkyně, místopředsedkyně Ústavního soudu ČR, nyní senátorka Senátu Parlamentu ČR

- PRO BONO

Jaroslav Baier

advokátní koncipient, advokátní kancelář Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka

- Talent roku

3. místo

Ivan Houfek

advokát, advokátní kancelář Houfek

2. místo

Adam Brychta

advokátní koncipient, advokátní kancelář JUDr. Jiří Matzner, Ph. D.

1.místo

Jakub Morávek

advokátní koncipient, advokátní kancelář FELIX A SPOL., interní doktorand PF UK

- Právnická síň slávy

Ivana Štenglová

do konce roku 2012 soudkyně, předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR, nyní vysokoškolská pedagožka

 

Bohumil Havel: "Ocenění si vážím, beru ho ale jako ocenění těch nemnoha, kteří se společně se mnou aktivně podíleli na rekodifikaci obchodního práva."

Eliška Wagnerová: "Potěšení však poněkud kalí skutečnost, že se nedostalo osobnostem, které by si je nesporně zasloužily a které již nejsou mezi námi. Na mysli mám ústavní soudce V. Klokočku, A. Procházku a V. Čermáka např. Ocenění svým způsobem přijímám i za ně. "