Nejvyšší správní soud
Nejvyšší správní soud
autor: HN – Ivan Ryšavý

Možnost ustanovit advokáta účastníkovi soudního řízení, který je nemajetný a je osvobozen od soudních poplatků, zakotvuje soudní řád správní. Zveřejněním seznamu chce Nejvyšší správní soud soudcům při ustanovování umožnit, aby byli upřednostněni přímo advokáti specializující se na jednotlivé oblasti, a tím jim zjednodušit práci.

Seznam advokáty eviduje podle obce, ve které mají sídlo, a podle jejich zaměření. Těmi jsou konkrétně sociální zabezpečení a důchody, azyl, cizinecké právo a občanství, dále životní prostředí a stavební řízení, finance a daně, přestupky a správní trestání a správní právo.

Advokáti jsou do seznamu zapisováni na na základě vlastní žádosti a možnost přihlásit se je stále otevřená.