Podle zpravodajky Lenky Andrýsové má tento sněmovní tisk ambici zjednodušit občanům České republiky cestování do zemí Balkánu. „Návrh zákona byl zpracován na základě skutečnosti, že po vstupu České republiky do Evropské unie některé balkánské státy umožnily na základě jednostranného opatření vstupovat a pobývat na svém území občanům České republiky s občanským průkazem. Nejprve se jednalo o Chorvatsko a postupně se přidávají další státy, jako Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie a Srbsko,“ uvádí se v důvodové zprávě k návrhu zákona. Konkrétní výčet zemí však návrh nestanoví, má jej totiž vymezit Ministerstvo zahraničních věcí svým sdělením ve Sbírce zákonů.

„Na základě požadavku Ministerstva zahraničních věcí se navrhuje novelizovat zákon o cestovních dokladech tak, aby bylo jednoznačně stanoveno, že se s občanským průkazem může cestovat nejen v rámci Evropské unie, ale i mimo ni do států, které občanský průkaz České republiky jako cestovní doklad uznají. Současně se navrhuje stanovit, že Policie České republiky neumožní vycestování na občanský průkaz přes tzv. vnější hranici Schengenského prostoru občanům, kterým bylo uloženo omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí,“ najdeme rovněž v důvodové zprávě.

Autoři: Jan Januš