Peter Chrenko
Peter Chrenko
autor: Archiv PwC ČR

Doposud pracoval Chrenko v PwC jako vedoucí partner pro oblast Podpory při řešení daňových sporů, správu daní a daňovou politiku. Předtím zastával funkci náměstka ministra financí pro daně a cla, dříve byl také daňovým partnerem a vedoucím partnerem Ernst & Young Slovensko.

Peter Chrenko má za sebou více než 20 let zkušeností v  daňovém poradenství. Jako vedoucí partner oddělení daňových a právních služeb bude mít na starosti zejména rozvoj služeb v oblasti řízení daňových rizik, daňové efektivnosti a efektivního nastavení firemních daňových systémů.

„Ve své nové pozici budu stavět na zkušenostech, které mám já i PwC z řady projektů, při nichž jsme pomáhali státům regionu střední a východní Evropy s modernizací daňového systému, z níž těží jak stát vyšším výběrem daní, tak daňová správa díky úsporám a vyšší efektivitě při výběru, tak i poplatník díky jednodušší daňové administrativě. Zlepšuje se tím i konkurenceschopnost České republiky a její obraz ve světě,“ uvedl Peter Chrenko.