stavba, ilustrační foto
stavba, ilustrační foto
autor: HN – Matej Slávik

Stalo se tak vyhláškou č. 431/2012 Sb. Změny se týkají například jejího § 21. Jde například o nové znění  odstavce 4: „Na pozemcích staveb pro bydlení lze kromě stavby pro bydlení umístit stavbu nebo zařízení související s bydlením či bydlení podmiňující a provést terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání pozemků, staveb a zařízení na nich, není-li z prostorových a provozních důvodů možno zabezpečit uvedené funkce ve stavbě pro bydlení.

Na pozemcích rodinných domů lze dále umístit jednu stavbu pro podnikatelskou činnost do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepenou nejvýše do hloubky 3 m.

Na pozemcích staveb pro rodinnou rekreaci lze kromě stavby pro rodinnou rekreaci umístit stavbu nebo zařízení související s rodinnou rekreací či rodinnou rekreaci podmiňující a provést terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání pozemků, staveb a zařízení na nich.“ Vyhláška provádí stavební zákon, jehož významná novela vstupuje v účinnost 1. ledna 2013, stejně jako tato vyhláška.

Ministerstvo dopravy vydalo vyhlášku o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Ta je účinná od dnešního dne.

Ministerstvo financí připravilo vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 47/2012 Sb., o vzorech služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy České republiky. Účinná bude od příštího roku.

Další tři vyhlášky připravil Český telekomunikační úřad, jednu, týkající se zjeména přepravy a dodávek plynu, Energetický regulační úřad.

Autoři: Jan Januš