Právo - Ilustrační foto
Právo - Ilustrační foto
autor: Thinkstock.com

Ve Sbírce zákonů byla publikán zákon č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela se týká především exekucí, nově například nebude muset exekutor ve všech případech čekat na pověření soudu a také bude možné spojovat více exekucí uvalených na jednoho dlužníka.

Ve Sbírce zákonů také nedávno vyšel zákon č. 390/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Novela trestního zákoníku zavádí možnost přeměny trestu odnětí svobody na trest domácího vězení. Opatření má mimo jiné vést ke snížení přeplněnosti věznic. Zákon v polovině září vetoval prezident Václav Klaus, Poslanecká sněmovna ale jeho veto následně přehlasovala.

Kromě toho bylo ve Sbírce v poslední době publikováno několik vyhlášek. Dvě z nich pocházejí z Ministerstva průmyslu a obchodu, jednu vyhlášku publikoval také Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Další vyhlášky vydalo  Ministerstvo financí nebo Správa státních hmotných rezerv.