Ceny bývají na základě řady kritérií (například prostřednictvím hlasování nezávislé poroty a také dotazníků zasílaných organizátorovi soutěže Epravo.cz) rozdělovány v celkem 15 právních oborech, a to tentokrát i za mediálního partnerství Právního rádce.

V kategoriích najdeme jak klasická právní odvětví (jako je třeba trestní právo nebo pracovní právo), tak součásti větších právních celků (fúze a akvizice, restrukturalizace a insolvence) nebo nová a malá odvětví (například sportovní právo).

Všechny obory ale spojuje základní teze. Jejich představitelé nemohou ustrnout na místě, neanalyzovat nové zákony a novely a neřešit otázky, které se v nich objevují.

Vítězům, jejichž obor prošel v posledním roce právě kvůli novinkám v právním řádu turbulentními změnami, jsme položili dotazy věnující se právě problémům, které ve svém odvětví nejčastěji řeší, a otázkám, jež se v něm nově objevily.

PROBLÉMY VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Letos se intenzivně přetřásá třeba novela zákona o veřejných zakázkách. Jak tedy reaguje na otázku pátrající po řešených problémech právě v tomto oboru Robert Pergl, managing partner kanceláře Dáňa, Pergl a Partneři, který si odnesl vítěznou trofej?

"Těch je nespočet, ale v současné době se soustřeďujeme na správnou aplikaci novely zákona o veřejných zakázkách - zejména důsledné uplatnění prinicipů 3E, tedy přesvědčit zadavatele, aby nezadávali pouze podle jediného kritéria - ceny. Tato, ať již na první pohled jednodušší metoda, nevede v celku ani ke kvalitě zakázek a jejich předmětu ani k úsporám, po kterých nyní společnost tak volá," říká.

Právě nepřiměřeně nízká cena je podle něj i jednou ze zajímavých otázek, které se v oboru veřejných zakázek v poslední době objevily: "V poslední době se zadavatelé čím dál tím více setkávají s nabídkami, které v podstatě odporují jakýmkoliv základním pravidlům stanovení ceny nabídky. Jestliže je například vyprojektována oprava komunikace či vodovodního řadu na nějakou částku podle běžně používaných ceníků stavebních prací a zadavatel dostane nabídku, která je hluboko pod 50 procenty této ceny, tak se zajisté ptá, zda tento uchazeč bude schopen tuto zakázku v případě jeho výhry splnit. V současné době je poměrně náročné vylučování uchazečů s takto nepřiměřeně nízkou cenou a ani není příliš ustálená výkladová praxe, například od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže."

NOVÉ OTÁZKY V TRESTNÍM PRÁVU

Novinky se nevyhýbají ani tak tradiční disciplíně, jako je trestní právo. Od začátku je sice účinný zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokát Tomáš Sokol, zakládající partner kanceláře Brož & Sokol & Novák, ale vybírá jinou otázku, která vyvstala:

"Zajímavých otázek je celá řada. Například je vrcholný manažer trestně odpovědný za to, že podepsal smlouvu nebo učinil rozhodnutí na základě doporučení odborníků, o jejichž povolanosti, kompetenci a dostatečnosti výběru nejsou pochybnosti?"

PROBLÉMY PRACOVNÍHO PRÁVA

Velmi rychlý vývoj platí i pro oblast pracovního práva, v němž se letos řešila nejen výrazná novela zákoníku práce, účinná právě od začátku roku.

Začátkem listopadu Nataša Randlová, partnerka vítězné kanceláře Randl Partners, odpověděla na náš dotaz ohledně nově se objevujících otázek v oboru toto:

"Na začátku tohoto týdne vyvstala například otázka ohledně převádění dovolené do příštího roku. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo kontroverzní prohlášení, že se dovolená může převést nejen ve výjimečných případech stanovených zákoníkem práce, ale třeba i tehdy, pokud to zaměstnavatel určí ve vnitřním předpise.

A tak nám hned klienti volají a ptají se, proč je nutíme dovolenou zaměstnancům včas určovat.

Zákoník práce ale v § 218 odst. 1 jasně říká, že zaměstnavatel je povinen určit zaměstnanci dovolenou v kalendářním roce, ve kterém mu na ni vzniklo právo.

Nezbývá nám proto než trvat na tom, že zákoník práce je třeba dodržovat, a doufat, že ministerstvo své stanovisko ještě upraví. Pokud by se totiž klienti podle vyjádření ministerstva řídili, nelze vyloučit, že jim inspekce práce i tak za porušování zákona uloží pokutu."

 

Nastíněná situace jasně ukazuje, že ke změnám a problémům může docházet skutečně každý den, a to, že se neobjevila přímo nová novela zákona, ani nic neznamená.

"Další zajímavý problém se týká nové úpravy pracovnělékařských služeb, kterou se budou zaměstnavatelé povinni řídit nejpozději od 1. dubna 2013. Ovšem podstatná novela příslušného zákona je právě projednávána v Poslanecké sněmovně a dosud nebyla vydána ani prováděcí vyhláška, která má stanovit, kdy mají zaměstnanci vlastně absolvovat jaké lékařské prohlídky a co se při nich bude dít. A tak vlastně nikdo neví, čím se bude povinen řídit, i když se konec přechodného období velmi rychle blíží," popisuje dále Randlová.

PŘEDÁVÁNÍ CEN SE ODEHRÁLO V PŘÁTELSKÉ ATMOSFÉŘE

I když je tak problémů v právu celá řada, neslo se slavnostní předávání cen, probíhající v pondělí 12. listopadu v pražském hotelu InterContinental, v uvolněném a přátelském duchu.

Účastnilo se jej několik stovek významných českých právníků.

Přítomná delegace Ministerstva spravedlnosti, zahrnující nejen ministra Pavla Blažka, ale i všechny jeho náměstky, si sice musela vyslechnout několik invektiv, ale reagovala na ně spíše s humorem.

Atmosféru v sálu nejspíše vystihuje i děkovný projev managing partnera z hlediska počtu trofejí vůbec nejúspěšnější kanceláře Weil, Gotshal & Manges Karla Muzikáře, který se vyjádřil v tom duchu, že advokátní stav může být hrdý na to, kam se za oněch zhruba 20 let posunul.

Což je mimochodem pravda, mohu-li se dopustit zcela subjektivního hodnocení. A to i přesto, že se večerem nesly i vtipy o právnících, jejich nenasytnosti a zkazky o tom, jak by bez nich bylo na světě lépe. Skutečně bylo? Nevznikalo by naopak ještě více problémů? -

 

Vítězové jednotlivých kategorií v Právnické firmě roku 2012

Právnická firma roku pro domácí kancelář:
- Kocián Šolc Balaštík

Právnická firma roku
pro mezinárodní kancelář:
- Weil, Gotshal & Manges

Právnická firma roku za nejlepší klientské služby:
- Weil, Gotshal & Manges

Právnická firma roku pro regionální kancelář:
- MT Legal

Právo obchodních společností
- PRK Partners

Řešení sporů a arbitráže
- Weil, Gotshal & Manges

Právo hospodářské soutěže
- Kocián Šolc Balaštík

Fúze a akvizice
- Weil, Gotshal & Manges

Restrukturalizace a insolvence
- White & Case

Developerské a nemovitostní projekty
- Havel, Holásek & Partners

Bankovnictví a finance
- Allen & Overy

Pracovní právo
- Randl Partners

Veřejné zakázky
- Dáňa, Pergl a Partneři

Daňové právo
- Rödl & Partner

Trestní právo
- Brož & Sokol & Novák

Duševní vlastnictví
- Holec, Zuska & Partneři

Právo informačních technologií
- Rowan Legal

Telekomunikace a média
- Havel, Holásek & Partners

Sportovní právo
- KŠD Legal

 

Velmi doporučované kanceláře v Právnické firmě roku 2012

Právnická firma roku pro regionální kancelář:
Advokátní kancelář Jelínek
Advokátní kancelář Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři
Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři
Maršálek a Žíla

Právo obchodních společností
Allen & Overy
Clifford Chance
Havel, Holásek & Partners
Kocián Šolc Balaštík
Weil, Gotshal & Manges
White & Case

Řešení sporů a arbitráže
Baker & McKenzie
Kocián Šolc Balaštík
PRK Partners
Weinhold Legal
White & Case

Právo hospodářské soutěže
Baker & McKenzie
Clifford Chance
Havel, Holásek & Partners
PRK Partners
Weil, Gotshal & Manges
White & Case

Fúze a akvizice
Clifford Chance
Glatzová & Co.
Havel, Holásek & Partners
Kocián Šolc Balaštík
PRK Partners
White & Case

Restrukturalizace a insolvence
Clifford Chance
Havel, Holásek & Partners
Žižlavský a partneři

Developerské a nemovitostní projekty
Clifford Chance
Kinstellar
Salans
Weil, Gotshal & Manges
Weinhold Legal
White & Case

Bankovnictví a finance
Baker & McKenzie
Clifford Chance
Glatzová & Co.
Havel, Holásek & Partners
PRK Partners
Salans
Weil, Gotshal & Manges
White & Case

Pracovní právo
Baker & McKenzie
Bělina & Partners
Glatzová & Co.
Havel, Holásek & Partners
PRK Partners
Weinhold Legal

Veřejné zakázky
Havel, Holásek & Partners
MT Legal
Rowan Legal
Weil, Gotshal & Manges

Daňové právo
Havel, Holásek & Partners
Kocián Šolc Balaštík
KPMG Legal
PwC Legal
Weinhold Legal
White & Case

Trestní právo
Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři
Kocián Šolc Balaštík
KŠD Legal
Lžičař & Lžičař
Pejchal, Nespala a spol.
White & Case

Duševní vlastnictví
Baker & McKenzie
Čermák a spol.
Glatzová & Co.
Havel, Holásek & Partners
Kříž a partneři
Pelikán Krofta Kohoutek
Rott, Růžička & Guttmann
Rowan Legal

Právo informačních technologií
Baker & McKenzie
Bird & Bird
Čermák a spol.
Glatzová & Co.
Havel, Holásek & Partners
Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři
Kocián Šolc Balaštík
Pierstone

Telekomunikace a média
Allen & Overy
Baker & McKenzie
Bird & Bird
Pierstone
Rowan Legal
Weil, Gotshal & Manges
White & Case

Sportovní právo
Císař, Češka, Smutný a spol.
Havel, Holásek & Partners
Kocián Šolc Balaštík

 

Doporučované kanceláře v Právnické firmě roku 2012

Právo obchodních společností
Baker & McKenzie
CMS Cameron McKenna
Dvořák & spol.
Glatzová & Co.
Hogan Lovells
Kinstellar
Salans
Schönherr
Squire Sanders
Weinhold Legal

Řešení sporů a arbitráže
Brož & Sokol & Novák
Císař, Češka, Smutný a spol.
Clifford Chance
Glatzová & Co
Havel, Holásek & Partners
KŠD Legal
Rowan Legal
Salans
Squire Sanders
Vrána & Pelikán

Právo hospodářské soutěže
Allen & Overy
Glatzová & Co.
Pokorný, Wagner & partneři
PwC Legal
Schönherr
Vejmelka & Wünsch
Vrána & Pelikán
Weinhold Legal

Fúze a akvizice
Allen & Overy
Baker & McKenzie
Dvořák & spol.
Salans
Schönherr
Squire Sanders
Weinhold Legal

Restrukturalizace a insolvence
Allen & Overy
Baker & McKenzie
Glatzová & Co.
Kocián Šolc Balaštík
KŠD Legal
PRK Partners
Salans
Weil, Gotshal & Manges
Weinhold Legal

Developerské a nemovitostní projekty
Allen Overy
Baker & McKenzie
CMS Cameron McKenna
DLA Piper
Glatzová & Co.
Kocián Šolc Balaštík
PRK Partners
Schönherr
Squire Sanders

Bankovnictví a finance
CMS Cameron McKenna
Kinstellar
Kocián Šolc Balaštík
Squire Sanders
Weinhold Legal

Pracovní právo
Dvořák & spol.
Felix a spol.
Holec, Zuska & Partneři
Kocián Šolc Balaštík
KŠD Legal
Salans

Veřejné zakázky
Císař, Češka, Smutný a spol.
Holec, Zuska & Partneři
Kocián Šolc Balaštík
KŠD Legal
PRK Partners
Weinhold Legal

Daňové právo
Allen & Overy
Baker & McKenzie
Clifford Chance
PRK Partners

Duševní vlastnictví
Bird & Bird
CMS Cameron McKenna
Kocián Šolc Balaštík
PRK Partners
Weil, Gotshal & Manges
Weinhold Legal
White & Case

Telekomunikace a média
Clifford Chance
CMS Cameron McKenna
DLA Piper
Kocián Šolc Balaštík
PRK Partners
Dvořák & spol.
Felix a spol.
Holec, Zuska & Partneři
Kocián Šolc Balaštík
KŠD Legal
Salans

 

Podle Karla Muzikáře může být advokátní stav hrdý na to, kam se za oněch zhruba 20 let posunul. Což je mimochodem pravda.

Autoři: Jan Januš