Jaroslav Havel
Jaroslav Havel
autor: HN – Jan Rasch

Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners letos předpokládá nárůst tržeb o 20 až 25 procent. „Počet právníků se musí zvýšit minimálně o 10 procent. V příštím roce máme podobný plán, i když v budoucnosti může dojít k snížení tohoto tempa růstu v návaznosti na posilování pozice na trhu a omezení další možnosti rozšiřování klientely,“ říká v rozhovoru pro měsíčníky Právní rádce a Bankovnictví zakládající partner kanceláře Jaroslav Havel.

V řadě oborů má firma podle něj ještě příležitost klientelu rozšiřovat, o expanzi mimo Českou republiku a Slovensko ale neuvažuje.

Minulý rok společnost, která se svými zhruba 160 právníky v České republikce a na Slovensku patří k největším tuzemským kancelářím, navýšela podle Havla tržby o 15 procent. Počet právníků ale již prý tolik nevzrostl.

Celý rozhovor najdete v listopadovém čísle Právního rádce, které vychází 22. listopadu a v měsíčníku Bankovnictví.

Autoři: Jan Januš