1) Nakolik jste se zabývali právními podmínkami a pravidly obchodního využívání sociálních sítí?
2) Omezují Vás nějak tato pravidla?
3) Jste si vědomi následků při jejich porušení?

Jan Klouda (ředitel právního oddělení společnosti Vodafone)

Jan Klouda1) Na Facebooku patříme mezi pět největších českých firemních účtů, proto samozřejmě pravidla Facebooku i dalších sociálních sítích, na kterých jsme přítomni, sledujeme. I když to není jednoduché, snažíme se držet krok i s jejich aktualizacemi.

2) Sociální sítě používáme hlavně jako informační médium. Pravidla nás až tak neomezují, spíše jsme nuceni se vyrovnat s tím, že některá pravidla jsou nastavená velmi široce. Souhlasíme s omezeními, která mají chránit uživatele sociálních sítí zejména proti obtěžujícím sdělením. Taková pravidla jsou i v souladu s našimi hodnotami.

3) Věříme, že právě to se nám nestane.

Petra Pšánská (manažerka pro sociální média Zuno Bank)

Petra Pšánská1) Zabývali jsme se jak pravidly, která stanovují konkrétní sociální sítě, tak otázkami spojenými s bankovním tajemstvím, důvěrnými informacemi a pododobně. A to jak ve vztahu firma-klienti tak i ve vztahu zaměstnanec-firma. Naše právní oddělení nám dalo rámec, ve kterém se pohybujeme.

2) Jakmile jsme se s nimi naučili pracovat, už nás neomezují, jen málo. Ale zezačátku bylo potřeba se s nimi naučit žít.

3) Ano.

 

Kristýna Štíhelová (marketing manager televize Óčko)

Kristýna Štíhelová1) O naše stránky na Facebooku se stará společnost LaPerf, která má na starosti i dodržování pravidel FB a sledování změn v legislativě.

2) Pravidla FB nás nijak zásadně neomezují v naší komunikaci.

3) Následků jsme si samozřejmě vědomi. Nové projekty vždy konzultujeme s LaPerf, zda je náš nápad v souladu s pravidly.

 

 

foto: archivy zmíněných společností

Více k tématu "Sociální sítě: Co můžete a co ne?" naleznete v říjnovém čísle Právního rádce.