Daniel Volák, náměstek ministra spravedlnosti
Daniel Volák, náměstek ministra spravedlnosti
autor: HN – Lukáš Bíba

Tématické schůzky jsou určeny pro soudce na trestních úsecích, státní zástupce, ředitele příslušných spádových věznic a zástupce Probační a mediační služby ČR. Zástupcem Ministerstva spravedlnosti bude pokaždé 1. náměstek Daniel Volák.

Hlavním cílem setkání je informovat a diskutovat o zamýšlených změnách v trestní justici. Jde zejména o téma rozšiřování možností podmíněného propuštění včetně domácího vězení nebo téma redukce typů věznic.

V rámci společných schůzek budou také prezentovány první zkušenosti s uváděním elektronického monitoringu do praxe. Tři setkání již proběhla, konkrétně v Brně, Praze a Pardubicích.