První vyhláškou Energetického regulačního úřadu je vyhláška č. 348/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů. Druhou je pak vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů.

Třetím předpisem je vyhláška č. 346/2012 Sb., o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška). Všechny tři vyhlášky nabývají účinnosti 5. listopadu.

Další vyhlášky vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. První z nich je vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu. Předpis mimo jiné určuje pravidla pro postupy k předcházení stavu nouze, při stavu nouze nebo při odstraňování jeho následků.

Druhá vyhláška je vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení. Vyhláška například určuje pravidla pro spolupráci technických plynárenských dispečinků nebo termíny a rozsah údajů předávaných výrobci plynu.