Právo - Ilustrační foto
Právo - Ilustrační foto
autor: Thinkstock.com

V částce 117 Sbírky zákonů vyšel zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Novelu zákona, která zavádí povinnost označovat budovy energetickými štítky podobně jako u elektrospotřebičů, vetoval v srpnu prezident Václav Klaus. Poslanci jeho veto přehlasovali 19. září a zákon bude s výjimkami účinný od 1. ledna 2013.

V částce 119 Sbírky pak vyšlo několik vyhlášek. Je to například vyhláška ministerstva financí č. 323/2012 Sb., o vzoru žádosti o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů a obsahu jejích příloh, nebo vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 324/2012 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2013 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2013 a o zvýšení důchodů v roce 2013.

Ve stejné částce také vyšly tři vyhlášky z dílny ministerstva zemědělství, všechny účinné od 1. listopadu. První z nich je vyhláška č. 326/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, druhou pak vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.

Třetím předpisem je vyhláška č. 328/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělskéhointervenčního fondu, ve znění vyhlášky č. 380/2011 Sb.