Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09)
Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09)
autor: HN – René Volfík

Ministerstvo zdravotnictví rozeslalo v částce 105 Sbírky celkem čtyři vyhlášky. Konkrétně jsou to vyhláška č. 299/2012 Sb., o obsahu kyseliny erukové v některých potravinách, vyhláška č. 298/2012 Sb., o zrušení vyhlášky č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, dále vyhláška č. 297/2012 S., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého a vyhláška č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky .

V částce 106 pak vyšly dvě vyhlášky. První z nich rozeslalo Ministerstvo financí, konkrétně jde o vyhlášku č. 303/2012 S., kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů.

Druhým předpisem je vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 303/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje.