Konkrétně jde o vyhlášku č. 285/2012 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, vyhlášku č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy a o vyhlášku č. 287/2012 Sb., o stanovení vzorů žádostí a formulářů používaných při výměně operativních informací s členskými státy Evropské unie v rámci policejní spolupráce prováděné orgány Celní správy České republiky.

Všechny jmenované vyhlášky budou účinné od začátku příštího roku. Od 1. ledna nabyde účinnosti i zákon o Celní správě České republiky.

Autoři: Jan Januš