Jaroslav Dubský
Jaroslav Dubský
autor: Archiv Rödl & Partner

Jaroslav Dubský se specializuje na audity a prověrky účetních závěrek dle IFRS, HGB a českých účetních předpisů, a to včetně návazných obchodně-poradenských služeb.

Před příchodem k Rödl & Partner působil Jaroslav Dubský jako audit partner u společnosti Vorlíčková Partners Audit. V minulosti také zastával funkce ve společnostech PricewaterhouseCoopers v Praze a Mnichově.

Jaroslav Dubský působí současně jako člen Výboru pro metodiku auditu a člen redakční rady pro překlady Mezinárodních auditorských standardů ISA do češtiny Komory auditorů ČR.