Do výběrového řízení na soudce ESLP jste se přihlásil až v dodatečné lhůtě, kdy byl počet zájemců menší než tři. Z jakého to bylo důvodu?

Těch důvodů bylo hned několik. Jako advokát jsem pociťoval, a to byl ten hlavní důvod, že ESLP trochu zaostává za očekáváními mých klientů. Mnohým z nich jsem dokonce rozmlouval, aby se na něj obraceli. Říkal jsem jim, že buď nemají šanci, nebo pokud ano, tak se v civilní věci (a já jsem zastupoval především v civilních věcech) mohou dočkat maximálně rozsudku o porušení některého práv v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a svobod (dále jen Úmluva - pozn. aut.). Tím to víceméně končí. Maximálně dostanou určitou satisfakci, která však nebude příliš vysoká. To ale v tom lepším případě.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?