Tomáš Báča působí ve společnosti Rödl & Partner Consulting jako konzultant již od roku 2003 a specializuje se zejména na projekty v oblasti fúzí a akvizic, management consultingu a corporate finance. K jeho klientům patří významné mezinárodní i tuzemské průmyslové, obchodní a finanční společnosti.

Radim Botek pracuje ve společnosti Rödl & Partner Audit jako statutární auditor a vedoucí auditorského týmu. Má na starosti realizace auditů individuálních i konsolidovaných účetních závěrek obchodních, výrobních i servisních společností dle českého i německého práva a stejně tak účetní závěrky sestavené dle IFRS, respektive US GAAP.

Advokátka Petra Budíková působí ve společnosti Rödl & Partner jako týmová vedoucí. Zabývá se obchodním právem, zejména právem nemovitostí, včetně nájemních vztahů a právem hospodářské soutěže. Během své praxe se účastnila celé řady akvizičních projektů a projektů due diligence pro zahraniční investory.

„Jmenování tří nových kolegů associate partnery chápu jako výraz ocenění jejich osobních i profesních kvalit a současně jako poděkování za významný přínos pro společnost,“ říká Petr Novotný, Managing Partner společnosti Rödl & Partner Česká republika.