Česká národní banka - ilustrační foto
Česká národní banka - ilustrační foto
autor: HN – Martin Svozílek

Změny v zákonu o bankách se týkají například podmínek, za kterých může zahraniční banka protřednitvím své pobočky vykonávat bankovní činnosti na území ČR a souvisejících otázek.

V případě zákona o spořitelních a úvěrních družstvech dopadají změny třeba na družstevní záložny. Do zákona o podnikání na kapitálovém trhu byla například vložena část jedenáctá Zvláštní ustanovení k nařízení o prodeji na krátko.

Další změny obsažené v tomto zákoně se týkají zákona o zpravodajských službách České republiky, zákona o oběhu bankovek a mincí, zákona o bezpečnostní informační službě a zákona o Vojenském zpravodajství.

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), který bude účinný od začátku roku 2014, upravuje podle § 1 odst. 1 postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů a právnických nebo fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy, při kontrole činnosti orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných.

Podle § 1 odst. 2 kontrolní orgány postupují podle tohoto zákona rovněž při kontrole výkonu státní správy a dále při kontrole činnosti právnických osob založených nebo zřízených státem nebo územním samosprávným celkem vykonávané ze strany zakladatele nebo zřizovatele, nejde-li o kontrolu činnosti těchto právnických osob upravenou předpisy soukromého práva.

Autoři: Jan Januš